Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v priloženem dokumentu Politika varstva osebnih podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 27. aprila 2016, smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor, www.datainfo.si, e-pošta: dpo@datainfo.si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Kliknite na simbol na zemljevidu za dodatne informacije o aktivnostih in turističnih zanimivostih v okolici Žalca.